Welcome to

IRSKINPACK

فکری

دانلود بازی کیک

    بازی “کیک” منتشر شد.   ایران اسکین پک افتخار دارد بازی “کیک” را به صورت کاملاً رایگان در  اختیار کاربران عزیز فارسی زبان در سراسر جهان قرار دهد.​ ”کیک” یک بازی برای گوشی های هوشمند است. در این بازی کیک بخور! سعی کن حداقل 3 تا کیک یا بیشتر که شبیه هم …

ادامه مطلب »

دانلود بازی توپ

    بازی “توپ” منتشر شد.   ایران اسکین پک افتخار دارد بازی “توپ” را به صورت کاملاً رایگان در  اختیار کاربران عزیز فارسی زبان در سراسر جهان قرار دهد.​ ”توپ” یک بازی برای گوشی های هوشمند است. در این بازی توپ ها رو بترکون !!! توپ رو جایی بزن که همرنگ …

ادامه مطلب »

دانلود بازی حباب ها

    بازی “حباب ها” منتشر شد.   ایران اسکین پک افتخار دارد بازی “حباب ها” را به صورت کاملاً رایگان در  اختیار کاربران عزیز فارسی زبان در سراسر جهان قرار دهد.​ ”حباب ها” یک بازی برای گوشی های هوشمند است. در این بازی حباب هارو بترکون !!! حباب رو جایی بزن …

ادامه مطلب »

دانلود بازی آب نبات

    بازی “آب نبات” منتشر شد.   ایران اسکین پک افتخار دارد بازی “آب نبات” را به صورت کاملاً رایگان در  اختیار کاربران عزیز فارسی زبان در سراسر جهان قرار دهد.​ ”آب نبات” یک بازی برای گوشی های هوشمند است. در این بازی آب نباتها رو بخور !!! سعی کن حداقل …

ادامه مطلب »

دانلود بازی میوه ها

    بازی “میوه ها” منتشر شد.   ایران اسکین پک افتخار دارد بازی “میوه ها” را به صورت کاملاً رایگان در  اختیار کاربران عزیز فارسی زبان در سراسر جهان قرار دهد.​ ”میوه ها” یک بازی برای گوشی های هوشمند است. در این بازی آب میوه بگیر! سعی کن حداقل 3 تا …

ادامه مطلب »

دانلود بازی الماس

    بازی “الماس” منتشر شد.   ایران اسکین پک افتخار دارد بازی “الماس” را به صورت کاملاً رایگان در  اختیار کاربران عزیز فارسی زبان در سراسر جهان قرار دهد.​ ”الماس” یک بازی برای گوشی های هوشمند است. در این بازی الماس هارو بترکون سعی کن حداقل 3 تا الماس یا بیشتر که …

ادامه مطلب »