Welcome to

IRSKINPACK

خانه / تم های اسکین پک برای ویندوز 7 و ویندوز 8 و 8.1 و ویندوز 10

تم های اسکین پک برای ویندوز 7 و ویندوز 8 و 8.1 و ویندوز 10

تم های اسکین پک و آیکون پک ها امکان دارد که به ویندوز شما آسیب بزند پس مسئولیت نصب به عهده خود شماست و امکان ریسک دارد. به شما توصیه میکنم قبل از نصب اسکین پک ها در سیستم خود Restore Point بسازید تا اگر بعد از پاک کردن اسکین پک ها یا آیکون پک ها به مشکل برخورد کردین بتونین به تنظیمات قبلی برگردونین .

نسخه ای جدید که به سیستم شما آسیب نمیزنه تم پک ها هستند میتوانید از دسته تم پک یا اینجا آنها رو مشاهده و دانلود کنید.

ایجاد Restore Point برای ویندوز 7 کلیک کنید

ایجاد Restore Point برای ویندوز 8 کلیک کنید

ایجاد Restore Point برای ویندوز 10 کلیک کنید

اگر شما با نصب یا حذف اسکین پک ها مشکلی دارید لطفا صفحه سوالات مرتبط و کمک کننده را بررسی کنید

کلمه عبور تمامی اسکین پک ها و آیکون پک ها و تم پک ها در صورت نیاز : skinpacks.com

با تشکر مدیریت آی آر اسکین پک

تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم

تم

« تم ها در اینجا به ترتیب حروف الفبای انگلیسی گذاشته شدن امیدوارم لذت ببرید »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Apple Watch OS SkinPack  « 10 پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز »

 Adiccion SkinPack  « 10 پشتیبانی از ویندوز »

Airlock SkinPack  « 10 پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز »

AlienBreed Orange SkinPack  « پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 »

AlienBreed SkinPack  « پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 »

AlienGreen SkinPack  « 10 پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز »

AlienInspired SkinPack  « پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 »

Alienware Dark SkinPack  « 7 پشتیبانی از ویندوز »

Alienware DeathStar SkinPack  « 10 پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز »

Alienware Light SkinPack  « 7 پشتیبانی از ویندوز »

Alienware Evolution SkinPack  « پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 »

Alienware Red SkinPack  « 10 پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز »

Alienware SkinPack  « 10 پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز »

Android Nougat SkinPack  « 10 پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز »

Angry Birds Rio SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Angry Birds Space SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Angry Birds StarWars SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Appows SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Blend SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Christmas SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Chromium SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Crystal SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

dEEP7 SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Diablo SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

DOTA2 SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Elementary OS SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Elune SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Fire SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Frost SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Gaia SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Glass Onion SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Glass SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

AlienGreen SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز 10

Gnome SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Gnome SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Halloween SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

HUD Blue SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

HUD Gold SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

HUD Gold SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

HUD Red SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

iBaked SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

iOS9 SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز 10

Iron Man SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Jarvis SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Jarvis Red SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

KDE SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

League of Legends SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Kombo SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Luto SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Mac OS X Dark SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز 10

Mac OS X El Capitan SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز 10

Mac OS X Colors SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Maxc OS X Gold SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Mac OS X Orange SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Mac OS X Wood SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Mac OS X yys SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Matrix SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

MeeGo SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Memento SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Metro 8 SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Metro SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Molk SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Neon SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Noble SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Numix SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز 10

Ourea SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 8 و 8.1

Orange SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Placebo SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Pro7 SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

PS4 SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

PureFlat SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Racy SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Radiance SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

SAO SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Sharp SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Shine SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Simplify SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Skyrim SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Soft7 SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

StarCraft SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Steam OS SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Tango! SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

ToyBox SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Ubuntu SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز 10

Ubuntu Light SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز 10

Unity SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1 / ویندوز 10

Valentine SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Wave SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

box_vista_business Windows 7 SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 8 و 8.1

Windows 8.1 SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Windows 10 SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Windows Longhorn SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Windows Phone 10 SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Windows Vista SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Windows XP SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

WOW SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Xbox One SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7 / ویندوز 8 و 8.1

Zune Dark SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7

Zune Light SkinPack  پشتیبانی از ویندوز 7